En aquesta relació presentem els autors que en algun moment ens han ajudat en la nostra labor d'estudi i divulgació, complement necessàri de la pròpia afició a voltar pels camps d'aquest nostre país, a la recerca entusiasta del patrimoni preciós que hi van deixar els nostres avantpassats, i que és menystingut, encara, per gran part dels seus propietaris.

Entre aquests autors hi ha els nomenats socis d'honor, perquè han fet un treball monogràfic d'aquestes característiques. Ampliarem la llista a mesura que puguem fer-ne la fitxa corresponent. Altrament, hem de fer referència a les publicacions ordinàries de l'associació amb els temes dels cursets d'estiu i de les trobades d'artistes a les Pallargues, que trobareu  en aquesta mateixa web, a l'apartat QUÈ FEM.

 
Socis d'honor