L'estudi de l'arquitectura popular ha portat a la necessària divulgació del material gràfic obtingut en aquesta recerca. La finalitat d'aquestes exposicions és revaloritzar aquests objectes donant-los a conèixer al públic, en general, i als propietaris, en particular, per tal de fomentar l'interès, actualment ben minoritari, en aquestes construccions.

EXPOSICIONS LOCALS
A cada localitat  es pot fer una exposició de l'arquitectura popular que hi ha al terme. Això revaloritzaria el patrimoni als ulls dels propietaris, a més de promoure l'art d'aquestes construccions com a tema d'interès.
 
                  
EXPOSICIONS ITINERANTS
D'elements representatius de la comarca. El  material de les exposicions locals seria la base per a les itinerants. Actualment (abril-2009) se'n fa una a la Ribera del Sió, gràcies al grup Aladrell. N'informem a l'apartat d'exposicions.