AMICS DE L'ARQUITECTURA POPULAR

Els Amics de l'Arquitectura Popular és una associació que té l'objectiu general d'estudiar i revalorar aquest patrimoni, incidint en els elements més reconeguts, que són les construccions de pedra en sec. Defensar aquestes construccions davant els canvis que afecten actualment el camp, de manera que s'eviti la desaparició natural o provocada.

Reparar materialment, dins les nostres possibilitats, aquelles construccions on la precarietat per abandonament, o la degradació per mal ús, justifiquin l'acció pedagògica destinada a salvar-les o a restaurar la seva estètica.

Més info