Cada vegada són més els estudiosos de les construccions rurals tradicionals.
Aquesta arquitectura humil, oblidada dels tractadistes d'art però no per això menys representativa i, moltes vegades, de gran interès constructiu i de marcat enginy; com la falsa cúpula de les barraques de pedra en sec, de tradició molt antiga, o les voltes ben compactades de les cabanes, o l'harmonia d'un marge, o tantes altres solucions sòlides i útils.

L'any 2000 es van celebrar a les Pallargues (la Segarra) el primer curset d'arquitectura popular, i la quarta trobada d'artistes, que van agrupar 45 estudiosos d'aquest tema, entre els quals, August Bernat, Josep Esteve, Josep-Maria Jujol, Vicent LoscosFèlix Martin i Josep Preixens, sota la iniciativa i coordinació de l'arquitecte Josep Mora
L'interès del curs fou gran. A a més de les diverses comunicacions, es va iniciar la urgentíssima reparació de la pleta de Montroig. A la sessió de clausura es va arribar a diverses conclusions entre les quals destacà la necessitat d'inventariar i popularitzar el patrimoni rural tradicional, i d'incidir en la seva valoració oficial. Així es va crear l'associació "Amics de l'Arquitectura Popular", amb la finalitat de protegir i ressaltar aquest important patrimoni, coordinant els projectes necessaris per fer-ho realitat.