Les construccions de pedra seca a la comarca de les Garrigues
Pagès
Lleida, 1991.
 

132 pàgines, DIN A4, amb gran quantitat de fotografies i plànols. En una primera part es fa referència a aspectes humans i històrics relacionats amb la cultura de la pedra en general, i en particular a les Garrigues. A la segona part es parla dels marges i cabanes de volta com a construccions de pedra en sec més abundants amb descripció de varietats i tècniques de construcció. La tercera part es refereix a altres tipus de construccions en pedra seca, incloent cabanes, coves, basses, cisternes, cogulles, aixoplucs, i les obres fetes a les mateixes pedreres. Finalment, en una proposta de treball, es donen unes fitxes per a catalogar cabanes de volta, marges, coves, etc. És un llibre complet en la descripció de l'arquitectura rural de les Garrigues i zones properes, encara que es limita a les construccions de pedra seca.