Barraques de pedra seca a Mont-roig del Camp
Cossetània 
Valls, 2007.
 
199 pàgines en format 17,5x24cm. És un llibre excepcional en la nostra bibliografia, per ser un exemple de l'esforç fet per tal de conèixer  i  divulgar l'arquitectura rural, a partir d'un interès pel patrimoni local.  El treball se segueix començant per l'explicació del projecte "Barraques a Mont-roig", on Ester Bargalló i Martí Rom expliquen les successives ajudes:  de Josep Gironès, dels quatre  de   Sitges:   Ramon  Artigas,   Andreu  Camps,   Josep Pascual  i  Joan Trius,  i  dels autors d'un treball anterior sobre el mateix tema: Salvador Vilaseca  i  Maria Lluïsa Vilaseca. Això ens resulta com tres llibres en un.   A la part descriptiva  hi  ha  primerament  un  recull  del  treball  dels Vilaseca; després, les 11 barraques  de  l'itinerari seleccionat,  la taula amb les dades  de  les 101 catalogades, seguit de les fotos de les importants,  que van acompanyades del croquis. L'última part és dedicada  a fotos de les barraques interessants i, finalment  dels  marges,  amagatalls, munts i trones. En un apèndix s'afegeixen a la taula 6 barraques més, trobades posteriorment.