L'art de la pedra seca a les comarques de Tarragona
Diputació de Tarragona
Tarragona, 1999.  
 
198 pàgines, en format 17x24cm, amb moltes fotografies i plànols. Després d'una introducció on parla dels orígens i evolució de les construccions de pedra en sec, presenta quatre capítols dedicats succesivament a les barraques, les cabanes, els marges i a altres construccions, que, en cada cas desenvolupa seguint un mateix esquema segons les generalitats, les tècniques constructives, la utilitat i els models bàsics. Tot plegat és un exhaustiu i minuciós recull de tots els tipus d'objectes, que es troben a les comarques tarragonines, les quals descriu i classifica certerament. Per això, és un llibre força útil en tots aspectes. A l' última part es dedica un capítol a cadascuna de les comarques, amb llurs singularitats. Segueix, encara, un interessant recull del lèxic relacionat amb el món de la pedra, i un llistat d'agraïments, on diu que "un llibre no és mai l'obra d'una sola persona...".