Construire une cabane en pierre sêche: mode d'emploi
Études et recherches d'architecture vernaculaire
Paris, 2003
 
És un quadern publicat per l'associació del "centre d'etudes et de recherches sur l'architecure vernaculaire". 38 pàgines en format DIN A4. A la introducció s'explica que es té notícia de que s'ha construït en pedra seca els tres darreres decenis, cosa que avala la publicació d'un mètode com aquest, dedicat als constructors novells. El mètode s'cupa, successivament, dels permisos legals, dels participants, del material, dels útils i afaiçonament de les pedres, dels fonaments, de les 11 regles de la construcció en pedra seca, de les entrades i cobertes, del cas particular de les plantes quadrades (se suposa que el normal és la planta circular), dels complements, com armaris, espitlleres, xemeneies...  I del toc final de signar i datar la construcció. Un cop acabat, la pregunta és, què en fem, del nou edifici? Entre la bibliografia que recull, hi ha l'article de Joan Bassegoda, que alguna vegada hem anotat, "Cómo hacer una barraca de viña", publicat a La Vanguardia , el 18 d'abril de 1976.