Arquitectura tradicional rural en pedra seca a la comarca del Bages.
Biblioteca de cultura popular Valeri Serra i Boldú, 20
Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Barcelona, 2009.
 
218 pàgines en format 13,5 x 19,6 cm. Guardonat amb el premi "Valeri Serra i Boldú," de l'any 2009.  És una obra d'investigació completa a propòsit de l'arquitectura rural a la comarca del Bages. Consta de sis parts: Introducció,  una exhaustiva labor de  recerca bibliogràfica  i observacions que complementen les fonts amb la prospecció directa de barraques, tines i parets de pedra seca, en un treball volgudament multidisciplinar. Origens  de  l'art de  la  pedra  seca, que  situa  en  el neolític. El medi històric i físic al Bages,  on ressalta  la relació entre la vinya  i  la  pedra  seca  a  partir dels segles  XII  i  XIII. Solucions constructives, amb moltes cites sobre constructors  i  utillatge,  i  els sistemes  de  cobriment  emprats.   Tipologia    constructiva,  de  les barraques del Bages. Descripcions, amb les fotos  i  dibuixos, seguit de  referències  documentades  a  les  bordes,  cabanes  i  barraques. Continua amb un estudi ben interessant sobre les tines, dels marges i  pous  de  glaç.  El medi natural,  on descriu el fenomen biològic a redòs  de  la pedra seca.  A  les Conclusions,  es fa una revisió dels capítols anteriors. Acaba amb bibliografia, webgrafia i sis anexos.