"Construccions de pedra en sec"
Anuario Asociación de Arquitectos de Cataluña
Barcelona, 1914.
 

És un article de 66 pàgines, on comença explicant les caminades fetes per "aplegar en un ramellet tots aquests petits enginys de les construccions de pedra en sec", tot descrivint les penalitats pròpies d'un salta-marges, carregat de material pe fer la feina -recerca o treball de camp, com diríem ara que s'ha proposat. Després d'establir un àmbit geogràfic centrat al nord del camp de Tarragona, comença pels marges i parets, portals i barraques, tot amb profusió de fotos, dibuixos i croquis, on es posa de relleu la professió de l'autor, tot parlant de petxines i altres particularitats en la construcció de les barraques.

Acaba l'estudi amb una sèrie de descripccions monogràfiques, on transmet al lector tot el seu entusiasme, quan afirma, per exemple, que els visitants de Poblet no haurien d'ometre la visita a una barraca en concret, i fantasia, a propòsit d'una altra, on hi dibuixa un guarda armat  davant la porta. Després dels reculls d'escrits de viatgers, on es dediquen algunes frases a les construccions del camp, aquest és el primer estudi i treball de divulgació que coneixem de les construccions de pedra seca, com a referència obligada de tots els estudiosos i aficionats al tema.