Santes Creus està situat dins  el  terme  d'Aiguamúrcia, on pertanyen  les  barraques  que  vam visitar. Com es pot observar,  són molt voluminoses comparades amb les que es troben usualment  en terres tarragonines. En algunes, el volum és degut a la pedra sobrant,  posada al voltant de  la  barraca de manera que en forma part.

Poden comparar-se als millors exemplars de Menorca, Itàlia i França. El conegut estudi  de  Joan Rubió en fa referència. August Bernat les presenta al seu llibre, les barraques de pedra seca a la conca mitja del Gaià.