"Visita a la pleta de Les Pallargues",  11 de març de 2023

Aquest dissabte dia 11 de març, vam fer la visita anunciada a la pleta de les Pallargues, organitzada pels AAP, Amics Arquitectura Popular. Un grup de unes vint-i-cinc persones ens vam desplaçar a les Pallargues a les 12h, i després amb cotxes ens vam traslladar a la pleta, que actualment és propietat del Sisco Solà. Un cop arribats, i després d’admirar-la, el president, Jaume Pedrós, i l'Assumpció Vilaseca, arquitecta i especialista en arquitectura solar, ens van explicar què és una pleta, i les característiques concretes d’aquesta. La construcció, que inicialment pertanyia al Castell de les Pallargues, estava —i encara funciona esporàdicament com a tal— al servei de la ramaderia al seu pas per les carrerades, és un corral pel bestiar de fora del poble. És una de les construccions més singulars del municipi, a 1,5 km aproximadament, del poble, i que cobreix una gran superfície amb mitjans comuns.

Els Amics de l’Arquitectura Popular, des dels primers cursets d’estiu, han dedicat temps i recursos a reparar voluntàriament aquesta pleta i la de Mont-roig, que actualment són les úniques que es mantenen en estat acceptable. Al municipi de Plans de Sió, als pobles de Pelagalls i Concabella n’hi ha unes altres dues d’estructura similar però en estat ruïnós. Totes quatre responen al mateix estil: un tancat per al gros del ramat, i un espai cobert reservat a paridores i cries recents, format per una sèrie de voltes de mig punt paral·leles, que es comuniquen entre si transversalment. En un extrem hi ha la cabana del pastor, que pot formar part de la mateixa estructura, però sense comunicació lateral amb les altres voltes. La coberta té una sola vesant, per treure l'aigua cap a la part del davant. Aquestes construccions estan emparentades amb les cabanes de volta, i és diferencien de les pletes d'alta muntanya, formades per un tancat al descobert i arrecerat.

Aquesta pleta és la més singular a nivell constructiu; té set arcades amb una gran obertura transversal, que fa que es converteixi en un espai unitari. A la banda esquerra, l’última volta es va reconvertir en cabana del pastor quan la primitiva, posada en el mur lateral adjacent, es va esfondrar.

Segons explicació Vilaseca, segueix unes mides basades en l'arquitectura solar o natural. Les dimensions de l'ample interior són de 25m, fondària de 6m, ample de volta 3m, nombre de voltes 7, amb una superfície de coberta d'uns 150m i una alçada de 2m.

Vàrem gaudir amb la visita, instruir-nos amb les explicacions, i acte seguit ens vam tornar a desplaçar al poble per dinar a " Lo Cafè. Per acabar la jornada vam celebrar l'assemblea general anual, a l’Espai Cívic adjacent, on es va exposar les activitats i sortides d'aquest any.