El Facund Pinyol  ens va mostrar cabanes  i enjubs  plens d'aigua. El Gerard ens  va fer una   demostració de l'art de tallar la pedra. Bon  dinar,   i   molta concurrència. També vam veure les eines de l'ofici del picapedrer.