La primera visita,  a càrrec   del    Josep Preixens.
Excursió ben interessant pels exemplars primitius que s'hi   troben en bon estat.