Aquesta sortida es va aplaçar   degut   a  un munt de coïncidències. El guia Antoni Bosch, estava ben disposat a ensenyar-nos aquest Empordà tan enyorat amb  els  seus motius de  pedra  seca.  Un altre cop  serà.