Actualment,  les immobiliàries comencen  a  mirar cap  a  les comarques de l'interior.  A  partir  de  l'experiència que hem sofert al litoral  i  la muntanya,
ens  plantegem  quins  models  de  creixement,  favorables  per  al  territori, 
hem de defensar, des del punt de vista de la seva unitat paisatgística.
Cervera, Hostafrancs, Biosca, Ibars-Vilasana, Els Plans de Sió i Tàrrega.
30 de juliol al 3 d'agost. Programa detallat.
Taula rodona: Cal una protecció per a l'espai rural?
Conclusions del curset.