Si entenem per decoració l'embelliment d'elements estructurals, i per ornamentació, l'embelliment de superfícies -com una doble pell-, ens podem adonar, d'entrada, de que el mot decoració és més proper a l'arquitectura popular. Esperem que el coneixement i estudi d'aquest apartat ens ajudarà a situar millor un patrimoni que encara avui és de referència.
Cervera, Guimerà, Pelagalls, Vilanova de Meià, Tàrrega.
1 al 5 d'agost. Programa detallat.
Taula rodona: La moda de la sostenibilitat, pot millorar el camp?
Conclusions del curset.