La relació entre la pagesia tradicional i el turisme rural ha portat a concebre aquest curset, tot volent subratllar el paper de l'arquitectura tradicional com
a factor que remarca una identitat.
Cervera, Gra, Montargull, La floresta, Els Plans de Sió i Tàrrega.
31 de juliol al 4 d'agost de 2006. Programa detallat.
Taula rodona: Com equilibrar els diferents usos del camp 
Conclusions del curset.