Els oficis de pagès,  de picapedrer o de paleta han estat oficis creatius,  però basats en l'experiència.  L'artesà ha après a tenir cada vegada mes cura de la natura, que és la font dels materials que acaba manufacturant. La combinació dels materials és comparable a l'ús de les paraules en compondre un poema, de les notes en una cançó.

Cervera, Montsonís, Anglesola, Massoteres, els Plans de Sió i Tàrrega.
3 al 7 d'agost. Programa detallat.
Taula rodona: Materials tradicionals enfront de materials industrials. No es va fer.        
Conclusions del curset.