Les Preses, 17, 18 i 19 d'octubre de 2013
 
Organitzada: per l'ajuntament de les Preses i l'Associació Pedra Tosca

Hi van assistir: August Bernat, Assumpció Vilaseca i Vicent Loscos.