Barcelona, 22 i 23 de novembre de 2010

Josep Mora: La preservació de les construccions del camp, una utopia?