El curset 2018 l'hem dedicat al tema de la Volta Catalana. Dia 11 d'agost de 2018, a les Pallargues. Coordinat per Marina Porta, que ha impartit la part teòrica. Josep Maria Navàs s'ha encarregat de la part pràctica, amb la col·laboració de Jordi Martí i Eusebi Valera. És un tema tradicional que retorna, i prou important per fer-ne un curset especialitzat.