Des de les primeres trobades d'artistes, ha aportat divers  material gràfic, col·laborant molt estretament  i de forma continuada amb l'associació.