El Col·legi d'Arquitectes i Aparelladors de Lleida, ajuda en la difusió de l'arquitectura  popular, a través d'una secció a la revista BIC que fan arribar  a cada soci. A la foto membres de l'associació reunits en assemblea al CAAT.