Des de la 2a trobada d'artistes a les Pallargues, i amb interès pel tema de l'arquitectura rural tradicional, ha col·laborat amb entusiasme en  la carpeta, com un artista més... I, també, amic per sempre.