Conseller delegat de Prefabricats Pujol. Aquesta empresa de Mollerussa ens financia la publicació de llibres amb ajudes importants, des del seu entusiasme pel país.