Des de les trobades d'artitstes a les Pallargues, ha col·laborat amb els seus gravats, i ara ha intervingut amb els altres tres a fer la carpeta dels quatre artistes