Valbona de les monges. Grup d'assistents a la visita. 16/02/2002