El petit reportatge / Rocafort de Bages
 
 

 
 Havíem vingut aquí a veure barraques, però el que és  característic són els abundants cups de vi, que encara  resisteixen l'abandonament. Segons ens diu en Valentí,
 algun historiador ha defensat la idea que el nom de la  comarca Bages vé del llatí Bacus, déu del vi. Pensem  que ben bé pot tenir raó. Com a altres comarques, la  filoxera va marcar un abans i un després.
 
 
 

 
 Aquests cups, posats en avinguda, mostren en el color,  la part encalada, que internament està revestida amb la  rajola vermella pròpia dels cups.
 
 
 
 

Vista de l'interior
 
 
 
 
Un altre agrupament de cups. Aquí s'observa la barraca a la part inferior, per on es feia rajar el vi, i on hi ha lloc per a persones i animals, com en altres barraques.
 
 
 

 

Vista interior del cup.
 
 
 
 

Un altre agrupament de cups.
 
 
 

 
 Això és el museu de Rocafort. Gran part està dedicada  a la pagesia i oficis comuns de la època.
 
 
 
 
L'encarregat del museu ens mostra un manubri dels que en  altres temps  feien  d'orquestra a  la  festa  major de molts pobles.
 
 
 
 El Puig de la Balma. És un conjunt on hi ha restaurant,  ermita, museu i una casa rural. Una vista de calendari.
 

 ÍNDEX

  QUÈ FEM

 VISITES