Reparació de la pleta de Mont-Roig de Segarra
 
 

 
 Agost de 2001
 
 

 
 Agost de 2003
 
 

Interior d'una volta
 
 
 

 
Comunicació de les voltes
 

 
 
 
Els assistents als cursets (2001-2003) reparant la construcció segons el projecte de Ramon Ninot. Es va utilitzar un morter pobre -és a dir, mesclat amb calç- allà on va ser necessari per a assegurar les pedres grosses.
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Aquest és un petit reportatge del que s'hi va fer. Encara queda per reparar el ràfec i algun detall de l'interior, però podem dir que, de moment, està salvada en la seva estructura d'arcades. El municipi hauria de tenir més cura d'aquesta obra.