QUI SOM

 

 Presentació

Cada vegada són més els estudiosos de les construccions rurals
tradicionals. Aquesta arquitectura humil, oblidada dels tractadistes
d'art però no per això menys representativa i, moltes vegades, de gran interès
constructiu i de marcat enginy; com la falsa cúpula de les
barraques de pedra en sec, de tradició molt antiga, o les voltes ben
compactades de les cabanes, o l'harmonia d'un marge,
o tantes altres solucions sòlides i útils.

L'any 2000 es van celebrar a les Pallargues (la Segarra)
el primer curset d'arquitectura popular, i la quarta trobada d'artistes,
que van agrupar 45 estudiosos d'aquest tema, entre els quals,
August Bernat, Josep Esteve, Josep-Maria Jujol, Vicent Loscos,
Fèlix Martin i Josep Preixens,
sota la iniciativa i coordinació de l'arquitecte Josep Mora.
L'interès del curs fou gran. A a més de les diverses comunicacions,
es va iniciar la urgentíssima reparació de la pleta de Montroig.
A la sessió de clausura es va arribar a diverses conclusions
entre les quals destacà la necessitat d'inventariar i popularitzar
el patrimoni rural tradicional, i d'incidir en la seva valoració oficial.
Així es va crear l'associació "Amics de l'Arquitectura Popular",
amb la finalitat de protegir i ressaltar aquest important patrimoni,
coordinant els projectes necessaris per fer-ho realitat.


 


 Objectius


L'associació pretén reunir els interessats en tota mena de construccions
rurals tradicionals: les diverses variants de cabanes i barraques,
pous, aljubs, etc, així com els marges, pletes, pous de gel, hostals, masies i altres
edificacions característiques. L'objectiu general és estudiar i revalorar
aquest patrimoni, incidint en els elements més reconeguts,
que són les construccions de pedra en sec.

Defensar aquestes construccions davant els canvis que afecten actualment
el camp, de manera que s'eviti la desaparició natural o provocada de totes
aquelles que mereixen ser mantingudes per llur valor constructiu o paisatgístic,
o que siguin representatives a la seva localitat.

Reparar materialment, dins les nostres possibilitats, aquelles construccions
on la precarietat per abandonament, o la degradació per mal ús, justifiquin
l'acció pedagògica destinada a salvar-les o a restaurar la seva estètica.

En aquest sentit es promouen concursos de reparació i millorament -i, encara,
de nova construcció- d'aquests elements, destinats a fomentar la consideració
dels propietaris rurals per aquest patrimoni, actualment menystingut
-i en clar perill de desaparició-, així com es fan cursets d'iniciació
a la construció de marges, i treballs a càrrec de personal voluntari
sota la direcció dels nostres picapedrers i paletes.

 

 
   


Col·laborar amb aquelles iniciatives que tinguin les mateixes finalitats
i oferir aquesta associació, convidant especialment a entrar-hi, a tots
els que particularment es mouen o han fet camí en la mateixa direcció.
Reivindiquem, aquí, el mestratge de Joan Rubió i Bellver.
El seu conegut article Construccions de pedra en sec, publicat el 1914,
constitueix la primera baula d'una cadena que ha arribat fins a nosaltres.
Tots els que participeu o heu participat en aquesta apassionant labor,
sereu considerats socis d'honor, i les vostres obres
integraran la bibliografia que presentem.  

 Associats

Inicialment van integrar l'associació els assistents a lesTrobades d'Artistes
de les Pallargues, organitzades per Josep Mora des de l'any 1994,
on s'aplegaven estudiosos de la Segarra, de l'Urgell, així com
de les Garrigues i comarques tarragonines.

La llista actual d'associats
compren 117 membres. Des d'un principi,
hem tingut també l'ajuda apreciablede diferents persones i entitats,
als quals hem nomenat col·laboradors
d'honor de l'associació.
 Inscripccions

Tothom que vulgui afegir-se a l'associació
pot informar-se i solicitar la inscripció a

  correu.arquitecturapopular@gmail.com

Tf  973 392 183, o per correu ordinari,

 

Amics de l'Arquitectura Popular
Comtes d'Urgell, 14
25310 Agramunt
 

Amb això, sereu invitats a participar a la propera activitat
on esperem conèixer-nos i formalitzar la vostra inscripció.

 
 ÍNDEX

 
 ÍNDEX