ACTIVITATS PREVISTES
 
 
   

  A  c  t  i  v  i  t  a  t  s     q u e     f  a  r  e  m      p  r  o  p  e  r  a  m  e  n  t 
   

   

 
PROPERA VISITA
   
   No n' hi ha cap de prevista fins al setembre.

   
         
   

   

  CURSET D'ESTIU D'ARQUITECTURA POPULAR
   

El Curset d'Estiu d'Arquitectura Popular Josep Mora, està encara per decidir. Vegueu els anteriors a cursets especialitzats
 
   
      ÍNDEX

 

 ÍNDEX