VAL  LA  PENA  PRESERVAR  L'ARQUITECTURA  POPULAR?
 

És evident que la resposta espontània a la pregunta és que sí. Però no és fàcil ser coherent amb aquesta afirmació; atès que els valors que predominen en la nostra societat, en la qual tots estem d'una manera o altre immersos, són els valors "urbans",
del present i dels resultats immediats, sense tenir gaire o gens en compte les lliçons del passat.

La reflexió caldria doncs emmarcar-la en el sentit que dona una societat a la preservació d'alguns valors; entre ells, aquests dels vestigis arquitectònics populars.

Per tal de poder valorar les coses s'ha de començar per conèixer-les, per això és tan important la tasca de divulgació, de catalogació dels elements que resten, com heu fet els "Amics de l'arquitectura popular", amb les cabanes de pedra i altres. És una responsabilitat de les entitats i institucions que representem col·laborar en aquesta tasca de difusió; així ho hem cregut des del Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Lleida i des de fa un temps recollim en la nostra revista BIC diversos articles i col·laboracions de la vostra associació.

Un altre mitjà que cal valorar és la possibilitat que dona la nova Llei d'urbanisme de restaurar o rehabilitar les masies i cases rurals existents per adaptar-les a diversos usos, a través d'un Pla especial de catalogació; aquest catàleg pot ser també una bona eina per conèixer i valorar aquest patrimoni de l'arquitectura popular.

D'altra banda, tenint en compte que aquí ens trobem uns quants tècnics, arquitectes i arquitectes tècnics, crec que val la pena preservar l'arquitectura popular, a més de les diverses raons que s'han exposat, pel fet de que a través d'ella podem aprendre molt. Hi ha una mena de saviesa popular, barreja de sentit comú i experiència dels anys, que aquestes construccions ens poden transmetre. Després de veure aquest video sobre les construccions de l'horta de Lleida, avui que cada vegada estem parlant més de la necessitat d'evolucionar cap a una construcció sostenible, cap a la bioconstrucció, incorporant criteris bioclimàtics, etc. podem trobar en aquestes construccions uns bons exemples.

Andreu Muñoz
Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Lleida