La col·legiata de Sant Pere de Ponts

 

 L'església

 
 

 

 

 

  Els marges adjacents