CONCLUSIONS DEL 7è CURSET D'ARQUITECTURA POPULAR
"TURISME, PAGESIA I ARQUITECTURA POPULAR"
 
 

Agost de 2006 
 
   
 

 
1. El patrimoni cultural, en el qual s'integra l'art popular, és fonamental per al desenvolu- pament del territori.

2. La festa de Sant Magí, a la població de Cervera, és un exponent modèlic de cohesió social entre la diferent gent del territori. La normativa per a la recuperació de cases del casc antic (i, per extensió, les lleis de patrimoni), no han de ser coercitiva i gravar la iniciativa dels particulars, en molts casos amb pocs recursos econòmics, sinó incentiva- dora i motivadora.

3. L'inventari exhaustiu del patrimoni és el pas previ per a la catalogació o disseny d'una ruta.

4. Cada municipi hauria de tenir l'inventari per tal de conèixer que té i decidir la seva protecció i conservació i, a partir d'aquí, organitzar algunes visites guiades de manera seriosa i professional.

5. Cal una major protecció de l'artesanat. En el cas del Casimir d'Alentorn, l'últim for- caire de Catalunya, de 83 anys, la manca de coneixement i la impunitat amb que van actuar els tècnics de FECSA destruint-li uns 80 lledoners que havia anat conduint amb tanta cura, és flagrant pel dany moral que li va causar.

6. Seguim constatant deixadesa i abandó en algunes cabanes dels termes recorreguts. Instem l'administració per tal que es conscienciï d'aquest estat i inclogui, tot i que no li obligui la normativa, tots aquests elements constructius en el seu inventari.

7. Dins de la relació entre turisme i pagesia, cal diferenciar entre cultura popular i cultura de masses. El turisme rural hauria de ser, però, minoritari, culte i de qualitat, adreçat a gent realment interessada pel medi on s'insereix.

8. Un incentiu per a la preservació del patrimoni hauria de consistir en traslladar el valor econòmic o material del bé cultural que deixem preservat amb una compensació en dife- rents fórmules.

9. Les figures de protecció dins del marc identitari del territori rural han de poder comptar amb una aportació econòmica en infraestructures (serveis i equipaments) a escala no local sinó supraterritorial, i, per tant, amb la implicació d'altres territoris.

    

    Tàrrega, 4 d'agost de 2006