CONCLUSIONS DEL 6è CURSET D'ARQUITECTURA POPULAR
"L'ARQUITECTURA DE TERRA"
 
 

Agost de 2005 
 
   
 

1. L'extracció, transport, consum de combustibles fòssils i la progressiva generació de residus que implica la construcció actual són, a la llarga, insostenibles. La construcció ha d'assumir la seva responsabilitat com a activitat contaminant.

2. Cal donar més difusió i coneixements als professionals sobre les tècniques de construcció en tàpia, i sobre les propietats i avantatges (sostenibilitat, poc cost, poca despesa energètica, poques extraccions, transport mínim i aïllament) que té el que ara anomenem bioconstrucció ecològica.

3. Hem de preservar tota l'arquitectura en fang o excavada en terra perquè està sotmesa amb molt més risc i celeritat a l'acció erosiva del temps i la natura.

4. Tenim un minso coneixement de l'arquitectura amb terra, que a la península ha tingut una presència contínua des del s. VIII a C. Cal una col·laboració amb altres disciplines com són l'etnografia comparada i l'arqueologia experimental, reproduint els processos constructius i intentant entendre-ho des de dins, tot contrastant amb l'evidència arqueològica.

5. L'ús de la tàpia a les valls del Segre i de Cinca té una antiguitat d'uns 4.000 anys com a mínim. La seva utilització ha estat un recurs habitual en molts pobles de Catalunya -s'ha parlat d'un 70 % en els cascs antics- per la seva economia i estructura.

6. És important preservar aquelles construccions de terra existents i almenys inventariar- les. Cal utilitzar-la en construccions futures i en recuperació patrimonial.

7. Respecte a la formació en el camp de la construcció, cal modificar hàbits i comporta- ments i introduir mesures correctores, amb guies de treball a tenir en compte en totes les fases de l'obra: enderroc, disseny, execució i utilització.

8. Si la casa és com una 3ª pell, més enllà de la pròpia i del vestit, hem d'utilitzar materials més transpirables, porosos, duradors i lligats a les característiques de l'entorn natural.

9. Cal rehabilitar sempre que sigui possible, i enderrocar sols si no queda cap altra solució.

10. Hauríem de passar de les experiències pilot i de les construccions convencionals a una arquitectura més generalitzada, amb materials, processos i sistemes constructius sostenibles. Els coneixements i mitjans tecnològics els tenim a l'abast.
 
    Referències bibliogràfiques i pàgines web relacionades

     Tàrrega, 5 d'agost de 2005