CONCURSOS

12è

CONCURS

any 2012

 

 

 • L'associació  d'Amics  de  l'Arquitectura  Popular  convoca  concursos anualment  
   
   
     

11è

CONCURS

any 2011

 

 

 • Perquè entenem  que  en  la  mesura que preservem aquests elements,  ajudarem a  qualificar  el  nostre territori.
   
   
     

10è

CONCURS

any 2010

 
 •  Hi  ha  gent  que valora aquesta arquitectura diversament  pels  records
  que porta, 
     CONCURS

any 2009

   
 
 • Per  l'enginy  de  les construccions,  que han perdurat en  el temps,  pel seu valor paisatgístic d'integració  al  territori...;  en  definitiva, com  a plaer estètic...
     CONCURS

any 2008

 
 
 • Volem de recuperar el costum de reparar i millorar les construccions
  que es veuen pel camp.
     CONCURS

any 2007

 
 
 
 • És una tasca en competencia amb l'abandonament que es dóna avui al camp envers tot allò que ha perdut la seva funció original i no se li veu sortida. Pretenem que es vegi la seva funció paisatgística i patrimonial
     CONCURS

any 2006

   
 
 
 • . Amb això esperem també que els propietaris rurals en vagin prenent consciència.
     
 CONCURS

any 2005

 
 
 • Aquesta  és  una  arquitectura que es va fer per domesticar la natura,  i
  que ens  ha  donat tota mena  de  recursos. 
     
 CONCURS

any 2004

 
 
 • Els marges mantenen totalment la seva utilitat,  i hi ha pletes que encara
  s'utilitzen; però les cabanes i barraques han deixat d'utilitzar-se. Moltes
  d'aquestes construccions ja mostren els efectes de l'abandonament, de
  forma que, si no s'hi posa remei urgent, es convertiran irreversiblement
  en runes, i desapareixeran.
     CONCURS

any 2003

 

 

 • Cal plantejar  un  debat urgent sobre què s'ha  de  fer de  l'arquitectura
  popular que encara  ens  queda.
   
     CONCURS

any 2002

 

 

 • Per  aquest  motiu,  els  Amics  de  l'Arquitectura Popular,  convoquem
  concursos  destinats a revaloritzar  el  patrimoni rural,  esperant  fer-los
  arribar  a  tota Catalunya.
     
     CONCURS

any 2001

 

 
 • I  premiar  aquelles persones  que s'esforcen a mantenir aquestes obres, així com  a  les que  n'aixequen de noves
     

 
 

ÍNDEX

QUÈ FEM