Construccions de pedra seca a la comarca de Bages
 
 
PLANS, Jaume
Centre Excursionista de la Comarca del Bages
Col·lecció de monografies de temes locals i comarcals, núm. 9
Manresa, 1994.
 
   
 

    Guardonat amb el premi "Excursionisme" de l'any 1993. És un treball excel·lent, de 90 pàgines, en format 16x22cm, on es fa un estudi detallat, acompanyat de fotografies i croquis, de les 102 barraques del terme de Sant Fruitós de Bages. Prèviament hi ha una explicació sobre el conreu de la vinya, l'elaboració de vins, licors i aiguardents, els orígens de la tècnica de la pedra en sec, les barraques de vinya al Bages, barracaires i margenadors. Es completa amb altres objectes, que són aixoplucs, marges, recers, dipòsits, pous d'aigua i piques de pedra. Acaba amb cinc apèndix de dades del terme, i un seguit de curiositats literàries relacionades.  
 
 
       

Tornar