JUNTA  DIRECTIVA
  Elegida  el  27  de desembre  de  2014 

 càrrec

 responsable

 labor específica

 president

Vicent Loscos Solé

que consta als estatuts, visites, publicacions, socis, correu i web

 secretària

 Assumpció Vilaseca Viladrich

 que consta als estatuts, programació curset d'estiu, concursos

tresorer

David Porta Porta
que consta als estatuts,
coordinació curset d'estiu, gestions

 vocal

 Carles Labèrnia Badia

 programació curset d'estiu, gestions

 vocal

  Eusebi Valera Casquet

  cursets de marges

 vocal
Jaume Pedrós Miquel

 coordinació cursets de marges

   vocal

  Joan Bròvia Pijoan

 a disposició de la junta

  vocal

  Marina Porta Treviño

 coordinació curset d'estiu, publicitat, facebook

vocal

 Xavier Solé Borràs

 coordinació Associació d'Entitats per la Pedra Seca i Arquitectura Tradicional