Annex 2, Acta 1, 2015

Balanç econòmic del 16è curset d'estiu:. INGRESSOS

INSCRITS  PROFESSIÓ  LOCALITAT  INGRESSOS
1 Jacint Selva  Arquitecte  Vic

 80,00 €

2 Manuel Julià  Arquitecte, arqueóleg  Molins de Rei

80,00 € 

3 Alba Loscos  Estudiant  Agramunt

75,00 € 

4 Xavier Solans  Arquitecte  Lleida

90,00 € 

5  Jordi Sanahuja  Estudiant  Anglesola

 75,00 €

 6 Maria Cemeli  Artista  Lleida

90,00 € 

 7 Josep Prats  Pagès, jubilat  Maials

80,00 € 

 8 Rosa Maria Bonet  Mestresa de casa  Talavera

75,00 € 

 9 Carme Camps  Traductora  Guissona

75,00 € 

 10 Josep Tomàs    Guissona

 90,00 €

 11 Maria Pampalona  Docent  Guissona

 75,00 €

 12 Lluis Castany  Pagès jubilat  Guissona

 80,00 €

 13 Eusebi Valera  Paleta  Aitona

 75,00 €

 14 Antonieta Tomàs  Professora de disseny  Guissona

 75,00 €

 15 Robert Cama  Jubilat  Guissona

 75,00 €

 16 Antoni Miralles  Docent  T'arrega

 75,00 €

 17 Josep Pané  Jubilat  la Fuliola

 75,00 €

 18 Lola Claramun  Docent  Cervera

 75,00 €

 19 M Milagros Treviño  Metgessa  Barcelona

 75,00 €

   

Total

  1.505,00 €


 

Balanç econòmic del 16è curet d'estiu:  DESPESES
       
 DIA  CONCEPTE

 QUANTITAT

 PAGAMENT
 dilluns, 3  Lliçó 3, Enric Plà

 150,00 €

 Efectiu
   Esmorzar inauguració

 110,00 €

 Transferència
   Dinar Carles i Enric

 22,00 €

 Efectiu
 dimarts, 4  Lliçó 6, Jaume León

 150,00 €

 Efectiu
   Lliçó 7, Josefina Roma

 150,00 €

  Efectiu 
   Dinar Jaume

 15,00 €

  Efectiu
 dimecres, 5  Lloguer sala al Talladell

 55,00 €

 Transferfència
   Lliçons 8 i 9, Lluïsa Amenós

 300,00 €

   Efectiu 
   Lliçò 10, Marc Garriga

 150,00 €

  Efectiu
   Dinar Lluïsa i Marc

 38,00 €

  Efectiu
 Dijous, 6  Lliçó 11, Rafa de Cáceres

 150,00 €

 Taló
   Lliçó 12a, Eugènia Besora

150,00 € 

  Taló 
   Materials taller Eugènia

 50,00 €

 Taló
   Llliçó 12b.Manel Moreno

 150,00 €

 Taló
   Dinar Rafa, Eugènia i Manel

 30,00 €

  Efectiu
 Divendres, 7  Lliçó 13, Mercè Gual

 150,00 €

 Taló
   Lliçó 15, Pere Molera

 150,00 €

 Taló
   Dinar participants

 291,15 €

 Taló
   Còpies i aigua

 75,00 €

   Efectiu
 

  Total

  2.336,15 €

       
 
 

 INGRESSOS

 DESPESES

 BALANÇ

 1.505,00 €

 2.336,15 €

 -- 831,15 €